Língua e Literatura

A posteridade das estrelas do Olimpo

 

INTRODUCCIÓN

É un traballo en colaboración co profesor do INEF de Galica J. L. Salvador Alonso, e trátase sobre a importancia que teñen os medios audiovisuais na perpetuidade das actividades artístico-deportivas.

Ortega chegou a sorprenderse pola constatación de que os, para nós, científicos do século XVIII calificaran á especie humana de "homo sapiens" (ORTEGA Y GASSET, J. "ENSIMISMAMIENTO Y ALTERACIÓN", pp. 36 e 37).

O filósofo por antonomasia era un gran coñecedor do pensamento grego, da súa vida e dos seus saberes; Ortega entendeu que, a diferencia dos Ilustrados, o discurrente da hélade concebía o home coma un animal inseguro, ignorante e, polo tanto, menesteroso de saberes. Modestos e xeniais, os gregos descubriron dous conceptos fundamentais para os humanos: o "ego", que fixo que todo tivese medida humana, e o "logos"; pero a pesar dos seus portentosos descubrimentos non esqueceron que o home se distingue doutras especies animáis máis polo seu facer ca polo seu pensar, "xa que o pensamento xerouse na acción" (CABA, RUBÉN. "LOS SAGRADOS MISTERIOS DE LA LITERATURA". pp. 145). Non foi casualidade que Aristóteles inventase a escola peripatética (paseante), pois nos xardíns do Liceo o mestre adoitaba a camiñar mentres discutía e disputaba cos seus discípulos. Chéganos, a través de Séneca, que os antigos romanos non ensinaban nada ós seus fillos que tivesen que aprender sentados. (MONTAIGNE, M. LES ESSAIS. Libr.2, cap.XXI, pp. 677). Volvendo a Grecia, é notorio e sabido que a medicina non comezou a súa andaina como ciencia ata que os pais desta profesión non baixaron ós ximnasios a observar e aprender dos paidotribos (profesores-adestradores) como, estes, traballaban e solucionaban as fracturas, enfermidades, alimentación, etc. dos seus pupilos deportistas. Por último, a intelixente frase: "Só teñen valor os pensamentos camiñados" é de Nietzsche, filósofo de fino espírito clásico, que sabía que todo profundo estudio, lectura ou pensamento necesita o asentamento que produce o movemento (NIETZSCH, F. EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES. pp. 35. A frase repítea no ECCE HOMO. pp.39).

O título ó que nos referimos de Ortega foi, antes de publicarse, unha conferencia dada en Bos Aires polo ano 39. Enleouse, durante dita conferencia, nunha misión imposible para a época: imputar ó intelectualismo de moda a "beatería da cultura" (O.C. pp.40 e 41) que dominara, amansando e domesticando ás mentes máis vigorosas dos tempos que corrían. Ortega foi, coma sempre, mal entendido polos dous bandos políticos que entón se enfrontaban, uns eloxiando e outros condenando; creo que ningún se enterou do que o filósofo dicía. As capas letradas nunca deixaron de profesar unha beatería pola cultura, facéndoa obxecto de culto, de veneración e creando toda unha corte de santurróns que, de non mediar milagre, acabou arruinando a verdadeira cultura, a que, sen medo ós tempos ahistóricos, nin ás políticas subvencionadoras, nin ás televisións estupidizantes tenta, aínda, rotura-los mellores instintos para obter deles os delicados e raros, por escasos, froitos da intelixencia.

Nembargantes, recoñezamos que nunca foi fácil subtraerse á forza gravitatoria dos estilos e crenzas vixentes nas diversas épocas da historia ou ás idades do home. Tampouco Ortega, tal como se constata ó ser sorprendido por unha cámara na fluencia do vivir. Asombra velo nun documental que, de cando en vez, aparece pola televisión nacionalista. Arquea o peito, alza a testa e con voz solemne fálanos dende a súa ultratumba, da plenitude dos tempos referíndose, como non, ós que lle tocara vivir. Inda non tiña escrito o "Prólogo a un diccionario enciclopédico", no que critica ós que sen vivir nos anos do "por fin". Seguía, o filósofo, para suxeri-la preamar que bañaba o seu corpo, alzaba polos laterais os seus brazos, despois movíaos cara a diante xuntando as mans á altura do esterno.

Ademáns de banderilleiro citando ó touro que igual o compoñía para as súas arengas imperiais, Jose Antonio Primo de Rivera, coma Dolores Ibárruri. Así, o peito ó pombo, a barbiña de desafío á fronte e a voz fonda e profética eran tamén maneiras do xefe das centurias falanxistas, da mineira basca. Para non deixar este pensamento en mans dos políticos, é bo comprobar, a través doutro documental, que a ampulosidade e o engolamento infectaba a Ramón Gómez de la Serna. Persoa de nula vocación imperial, absoluta morneza revolucionaria e certa indolencia vital, moi na liña de Manuel Machado. Nas imaxes vese a Ramón, como lle chamaban os seus seguidores, perorando onde a posta dun circo co ton e os xestos de quen, cinguido polo salvavidas das súas grexerías, frotaban por riba do seu tempo.

Explicar que seres tan diferentes coma un filósofo banderilleiro, un monxe castrense (de "castrador") da política, unha redentora da humanidade e un funambulista da literatura, tiveran tantos rasgos comúns, é moi difícil. Pensamos nunha explicación empiricamente comprobable: as modas. É dicir, os seus rasgos corpóreos comúns non eran persoais, senón postizos, impostos pola época, como as roupas, o peiteado, as bebidas, os deportes, o ocio e as lecturas. O mimetismo afecta mesmo ás actitudes e crenzas básicas dunha xeración, inda que a un observador pouco atento lle parezan actitudes e comportamentos discrepantes. Se puidésemos ver a Aristóteles conversando con Platón, sorprenderíano-las semellanzas de talante que, ademais dos seus talentos, uníaos soto e sobre as súas disensions intelectuais.

A posibilidade de capta-la vida en movemento, de contemplar ós homes no seu incesante trafego, bríndanolo o cine, arte que cumpre e supera o soño prehitórico de plasmar en figuras esculpidas ou pintadas a rotundidade das cousas e a fluidez dos feitos. As futuras xentes observarán nos vídeos e películas, ou os seus equivalentes de entón, o surtido de "tics" que nós, os antigos, os que vivimos a cabalo dos séculos XX e XXI, compartiremos nos nosos idearios explícitos e nas nosas perplexidades tácitas. Un dos moitos "tics" ancestrais que adaptamos ós nosos costumes actuais é a veneración que suscita o prodixio de deseca-las verbas no papel. Aínda hoxe, os lectores de xornais tenden a conceder máis importancia, cando se tratan asuntos de interese xeral, ás opinións dun escritor en verso ou prosaicas novelas cás expostas por un pescador, un cirurxán ou o inventor dun tren de "alta velocidade", persoas, todas elas, que despertan escasa atención por dedicarse a labores útiles e innovadores, pero que carecen da forza sentimental da palabra.

Están aparecendo os primeiros indicios de que se empeza a fende-lo milenario prestixio da escritura, esas letras de consumo para lectores analfabetos que lanza "a prensa de famosos do morbo, do deporte e das variedades", lectura que non insufla saber, senón placebos verbais para desalmar á inmensa clase media.

Aínda corremos o risco de, por mugalla discernidora, desacredita-la verdadeira escritura, a literatura viva e enriquecedora, a letra intelixente, o coñecemento que se fai sabedoría. Se isto chegara a suceder, a intelixencia veríase afectada de atonía ó faltarlle o exercicio ximnástico-mental de crear imaxes partindo dun texto.

A grandeza do escrito provén da súa aparente limitación; como a obra non está rematada, por perfecta e boa que sexa, cada vez que alguén as le, oe, ve ou se rodan de novo, interprétaas á súa maneira, escollendo o que lle afecta ou impresiona. Ó actualiza-la obra, o destinatario desenvolve nos seus adentros o cometido que un realizador compre nunha película: confire fisonomías, rescata ambientes, decora escenas, move ás personaxes e corríxilles a pronunciación e o xesto. Por iso a obra literaria soporta mellor o paso dos anos cá cinematográfica. Moitas películas que consideramos maxistrais, os espectadores do futuro pareceranlles ridículas polo vestiario, trasnoitadas polos ademáns, burlescas polas súas reaccións. En cambio, As Cantigas, O Quixote, O Livro do Dessassosego, En las orillas del Sar... seguirán interesando porque cada xeración, sen emenda-la plana ós autores, fará a súa lectura, recreará os seus textos segundo as súas vivencias e as súas sensibilidades porannos en escena.

Se a ameaza que pende sobre a narración se logra conxurar, non será unicamente polo libro, pranta florida que resiste os embates do tempo; resolveuno peor a lareira como concentradora do contar, do ouvir das tradicións e a cultura en torno ó fogar nutrinte e acolledor. O lume desapareceu, a comida atópala en calquera vertedoiro de lixo e a aculturización prodúcese dende a embobada mirada da "tele".

Ó lado dos libros, perdurarán as obras recollidas nos vídeos e microfilmes, que resucitan nas casetes ou similares como palabra viva. O retorno electrónico á transmisión oral, o ciclo terase pechado. Estas modalidades reproductoras asegurarán a literatura pese á fraxilidade dous seus soportes, maior lonxevidade que a arte feita pedra, lenzo ou metal. Dende a desdentada boca da anciá Historia, os poemas e as narracións, febles e elásticas como a carnosa lingua, aéreos como os cambiantes idiomas, sobrevivirán, como antes sobreviviron a pazos, templos e estatuas, duros coma os dentes. Pero a posteridade xa está ó alcance de calquera medio de expresión que utilice os soportes electrónicos, cos que, por primeira vez, continuarán navegando en séculos vindeiros os feitos artísticos que, antes, se ían a pique no intre mesmo no que remataban. Referímonos ás actuacións de intérpretes musicais, cantantes, bailaríns, actores e tamén ás actividades de creadores de beleza porfiadora, de poesía en liza, manifestacións lúdicas e deportivas ás que se lles nega o mérito suficiente para ser admitidas no recinto sacro do artístico. A causa do rexeitamento non hai que buscala no efímero destas actividades, fugacidade compartida dende sempre coas artes interpretativas, senón no deterioro da poesía que, ó renunciar á acción, proscribiu o goce estético orixinado polo exercicio e a contemplación dunha vigorosa destreza.

A Heidegger non se lle escapou esta insuficiencia cultural: "Debe quedar aberta a cuestión de se a arte en tódalas súas manifestacións, dende a arquitectura ata a poesía agota a esencia da Poesía" (HEIDEGGER, M. " EL ORIGEN DE LA OBRA DE ARTE". pp. 62.). Nunca saberemos en que actividade, xogo, cerimonia ou desfile militar estaba pensando Heidegger ó escribi-la súa insinuación. Os poetas gregos non se andaron con argalladas á hora de exalta-los valores estéticos dun bosque de bandeiras ou dunhas carreiras de cabalos. Tirteo azuzaba con himnos marciais ós xoves espartanos contra os seus veciños. E como "moitas son as clases de grandeza" (PÍNDARO. "OLÍMPICAS", 1ª, IV, pp. 43.), Píndaro preferiu canta-la incruenta dos xogos atléticos que se celebraban en Olimpia, Delfos, Istmo de Corinto e Nemea. O triunfador era recompensado cunha coroa de oblas de olivo e, se podía sufragarse o capricho, perpetuaba a súa fama encargándolle a un poeta que lle compuxera un epinicio ou a un escultor que lle plasmara a súa efixie.

Agora, os heroes dos estadios, liberados do traballo polos investidores en popularidade, conságranse a adestrarse durante anos coa esperanza de seren admitidos por uns tres mil millóns de veciños da aldea global, no momento de recibir, ademáis dunha imperdurable obla de olivo, unha pignorable medalla de ouro, prata ou bronce, ás que seguirán montañas de diñeiro. Tampouco se ten que gastar un céntimo en difundi-la súa fama e dotala de vixencia póstuma. Os medios audiovisuais propagárana polo ancho mundo e, a conxelación electrónica, preservárana do esquecemento xunto cos textos literarios e científicos e as actuacións dos artistas da interpretación e da danza. Así que os nosos remotos descendentes poderán recrearse coa poesía en acción que escintilea nas fazañas atléticas de hoxe; o voo do saltador de panca detido por un intre no aire, coma o de esquí que prega o seu corpo nun salto eterno dende que sae da rampa; a ascensión rupestre do escalador alpino ou dous modernos homes-mosca; a danza en caída libre dun grupo que, despois de botarse do avión, xoguetean coa apertura do paracaídas; o esforzo con texturas épicas dun pelotón de ciclistas chegando á meta; os pinchacarneiros e movementos de boas verdinegras das tanagras da ximnasia artística; as inmersións oníricas dos mergulladores; as ecuacións da máis pura física dinámica que solucionan os xogadores de tenis, entre sabradas de astucia e reflexos de florete; o tratado de teatro, entre clásico e barroco, que representan, arabescos aéreos e bágoas de bis; as nínfulas da rítmica; a metáfora certeira dunha canastra metafísica; a impetuosa xeometría dunha xogada longa, como un teorema, e solucionada co remate dun gol por toda a escadra, o "Ramayana" que trazan as parellas de patinaxe artística; as acuáticas volutas dun gótico flamíxero e evanescente que ensimismada filosofía sofista dun nadador de 1.500.

A nova posteridade, compartida cos intrusos que son os actores e os deportistas, incomoda a non poucos artífices e catadores da escritura. Xustificada reacción dos que, durante milenios, consagráronse a transmitir en texto non só o "logros", relato ou argumento fundado en testemuñas fiables, senón tamén o "mythos", noticia que ten un entronque coa realidade que está mediatizado polo capricho fabulador. Pero non tódolos mitos son espúreos; hainos de moi distinta significación: dende os que expresan un ensino xenérico ou un consexo práctico que responde ós temores e ás esperanzas da conciencia humana -apólogos que inspiran a mellor literatura- , ata aqueles que se reducen a vaguidades alucinatorias tendentes a escamotea-la complexidade e diversidade do vivo, trolas que permiten os especulativos; políticos, sociólogos, economistas e xornalistas, levantar caprichosos mapas para guiar ó lector nas súas viaxes a ningunha parte.

Dende a prensa deportiva actual, estes fantasiosos narcisistas erixíronse en demiurgos mentres que nos predican, a traverso dunha escritura sibilina, os sagrados comportamentos do diñeiro. Son constructores de criptas verbais que pretenden suplantar ós deuses, petulancia -refreada polos seus antecesores cando se contentaban con execer de filósofos, profetas, sacerdotes ou, incluso, de vates- que só merecería unha indiferencia risoña antes de repatriarnos á literatura viva: aquela que nace do desexo de aboli-lo inerte e o escuro para potenciar e clarexa-la a realidade, ou para inventar outra se a que temos nos resulta insoportable, excesiva, traizoeira, pailaroca. Pero nin sequera o consolador empeño de amolda-la realidade ó noso antollo nos autoriza para amortallala cun texto ensimismado en baleiras suxerencias, como os que nos están servindo constantemente os chamados xornalistas deportivos, que actúan sobre o lector como un narcótico, nunca como un revulsivo do inefable. A literatura viva, libre de adiviñas esotéricas e de tópicos lucrativos, reconcílianos co silencio orixinal ó desarma-las trampas agochadas nas palabras, ensínanos a explorar ese avespeiro de enigmas que chamamos mundo e, cando menos, axúdanos a cicatriza-la nosa esgazada cociencia de animal pensante ó que xa lle fallan os instintos atávicos e aínda non pode valerse dunha sensibilidade intelixente. Wenceslao Fernandez Flórez, antes de escribir ese prodixio que coñecemos como "El bosque animado", tívose que defender dentro do xornalismo deportivo facendo crónicas deportivas dun diario, pero saíanlle mal; facía literatura, e non lixo.

Bibliografía:

- Caba Rubén. "Los sagrados misterios de la literatura". Libertarias Prodhufi. Madrid. 1.993

- Heidegger, M. "El origen de la obra de arte" de "Holzwege" , Editorial Klostermann. Frankfurt am Main. 1.997

- Montaiggne, M. "Les Essais". Presses Universitaires de France. París. 1965

- Nietzsche, F. "Ecce Homo" Alianza Editorial. Madrid. 1.971

- Nietzsche, F. "Crepúsculo de los ídolos". Alianza Editorial. Madrid. 1.973

- Ortega y Gasset, J. "Ensimismamiento y alteración". Espasa-Calpe. Buenos Aires. 1.939

Lembranças e reconstrução da Educação Física no colégio pedro ii - 1930 a 1937

 

COELHO, Agnaldo Quintela. Professor da Escola de Educação Física de Volta Redonda. Mestre em Educação Física pela Universidade Gama Filho

 

INTRODUÇÃO

 

Nas últimas décadas, observa-se o aumento de trabalhos, em diferentes áreas do conhecimento, preocupados em analisar a origem e evolução dos problemas que abordam a partir da realidade concreta criada pela herança cultural, pela situação econômica e pela estruturação do poder político em determinada sociedade. A História, enquanto ciência que tem como principal objetivo investigar fatos passados através das estruturas e conjunturas culturais, políticas e econômicas, permite-nos conhecer, interpretar e contextualizar porque tais fatos aconteceram e que influência tiveram no processo de construção e reconstrução permanente de uma sociedade.

Neste sentido, o presente estudo vai deter-se no setor educacional em, especial na disciplina Educação Física no período de 1930 a 1937, utilizando-se do cruzamento entre o documento oficial e a História Oral, no qual vamos eleger, ao lado do fato singular, o fato recorrente, aquele que oferece a História, a possibilidade de explicar, e não somente descrever os acontecimentos, mostrando não apenas o já exposto, mas os possíveis pontos obscuros, nebulosos que passaram despercebidos pela história oficial "procurando superar o conhecimento produzido sob o ponto de vista estritamente teórico" ( Oliveira, 1994).

É sobre esta égide que a história "deve apresentar-se como ciência da mudança da transformação" ( Le Goff e Nara, citados por Paiva, 1994, p. 82). Isto sem esquecer de "mostrar a complexibilidade e as contradições de fenômenos singulares, a imprevisibilidade e a originalidade criadora das relações interpessoais e sociais" ( Chizzoti, 1991, p. 78), onde a preocupação dos historiadores comprometidos com um processo dialético dos acontecimentos tem sua sustentação nestes estudos.

A HISTÓRIA ORAL E A EDUCAÇÃO FÍSICA

A utilização da História Oral em Educação Física é recente, e poucos trabalhos tem sido publicados sobre a matéria. Coelho e Coelho ( 1995 ) foram alguns dos que mostraram esta preocupação, havendo, inclusive, produzido um texto que serviu de base para as reflexões que vêm a seguir.

A História Oral é uma técnica de coleta, análise e interpretação de dados baseada na entrevista, que possibilita articular os pontos claros e obscuros das conjunturas da micro e macro história de forma dinâmica e interativa. Neste sentido, a Educação Física pode utilizar a evidência oral como possibilidade de ampliar seu universo de informações sobre acontecimentos específicos da sua História, através de uma grande gama de estudos, entre as quais, por exemplo : a) jogos Estudantis Brasileiros: o seu perfil político; b) A História da Educação Física nas instituições militares; c) As Escolas de Educação Física no Brasil; d) A evolução dos movimentos ligados à Educação Física. Tais estudos conferem à Educação Física o poder de discernir ( apreender ), entre outras coisas, a sua influência no processo de evolução da história do homem, enquanto sujeito construtor de sua própria história.

Esta possibilidade de historicizar sobre a Educação Física utilizando a técnica da História Oral pode se estabelecer através de três modalidades de uso: 1º) relação entre memória coletiva e memória individual trazendo á tona a história dos silenciados ou informações não evidenciadas pela história oficial; 2º) estudo das falhas no que tange ao entendimento do pensamento das elites e também a dos silenciados não protegidos pela história oficial; 3º estudo da memória dos que viram e, sobretudo, dos que participaram da construção dessa história ( Thompson, 1992 ).

 

 

 

Assim sendo, a História Oral ultrapassa as duas finalidades para a qual tem sido utilizada mais comumente, que são: 1º) estudos sobre acontecimentos políticos muito recentes, impossíveis de serem analisados satisfatoriamente por meio de registros escritos; e 2º) a biografia (Thompson, 1992), possibilitando através do seu uso uma ação interdisciplinar que permitirá não só entender a história, mas verificar como esta foi construída.

Desse modo, a História Oral resgata o dinamismo, a vibração

do processo de construção da História da Educação Física, com o intuito de captar a lógica que orienta o micro-espaço que orienta as ações nos pequenos grupos (academias, clubes, escolas, entre outras ) e articulá-las com a lógica que orienta a atividade na sociedade.

(Coelho e Coelho, 1995, p. 48 )

Este trabalho é um estudo de caso, cujo objetivo é delinear e contextualizar um período marcante não só da História da Educação, mas da Educação Física Brasileira; para isto utilizou-se uma análise de abordagem qualitativa e de uma concepção de História que não se contenta em aprender como se passaram as coisas, mas por que se passaram de tal maneira e não de outra qualquer.

A amostra utilizada no estudo foi do tipo não-probabilística, intencional, composta por 10 alunos que estudaram no Colégio Pedro II ( 5 do Externato e 5 do Internato ) entre os anos de 1930 à 1937.

A técnica utilizada para a realização deste estudo é a História Oral, que tem como referência básica a obra A Voz do Passado: História Oral, de Paul Thompson ( 1992 ), onde se utiliza a entrevista para construir e reconstruir a História, articulando-a de forma ativa, permitindo assim verificar relações existentes entre os atores sociais que participaram diretamente da construção da História e aqueles que a escreveram.

A investigação através da História oral permite articular dados não captados pela história documental, construindo, através de fatos singulares, reflexões e interpretações de acontecimentos, uma compreensão da sociedade e não somente um acumulo anárquico de supostas peças de evidência que não acrescentam nada aos dados já existentes ( Hoguette, 1992 ).

Isto é possível através de uma releitura da História Oficial, da narrativa histórica individual, da coletânea de narrativas e da análise cruzada desses dados, possibilitando com isso compreender a realidade de maneira que possa evidenciar os conflitos não registrados, os contrapontos existentes entre teórica e prática, isto através do não oficial, do implícito, do particular.

O historiador que pesquisa sobre a Educação e a Educação Física pode, mediante entrevista individual ou mediante discussão em grupo, promover a reflexão dessas pessoas sobre fatos históricos, com a intenção de resolver, reorganizar e reintegrar aquilo que o está perturbando ou preocupando no entendimento da História atual ( Thompson, 1992 ).

No presente estudo, nos utilizaremos da entrevista individual, orientada pela perspectiva qualitativa, a qual concede ao historiador a possibilidade de transcrever e analisar os dados da entrevista através de livros e outros documentos escritos, extraindo o significado histórico dos acontecimentos.

Sendo assim, dividimos o trabalho em dois momento, no primeiro momento, é apresentada uma descrição da História através da análise de documentos, o que possibilita identificar informações factuais que nos permitem captar as representações e concepções (categorias) que servem de sustentação para uma posterior análise cruzada das categorias evidenciadas pela História Oral.

Uma das situações básicas em que é apropriado o uso da análise dos documentos segundo Holsti ( citado por Ludke e André, 1986), é:

Quando duas ou mais abordagens do mesmo problema produzem resultados similares, nossa confiança em que os resultados reflitam mais o fenômeno, em que estamos interessados do que os métodos que usamos aumenta.

(P. 39)

 

No segundo momento, o instrumento utilizado na coleta de dados através da História Oral é a entrevista do tipo temática, que define um período determinado cronologicamente na vida dos atores sociais que tiveram um papel desempenhado, um envolvimento e uma experiência em acontecimentos ou conjunturas históricas ( Alberti, 1990 ).

A entrevista temática permite a captação imediata e corrente da informação desejada, pelo fato de permitir ao entrevistador uma maior liberdade no ato da formulação de suas perguntas. Para tanto, supõe um roteiro individual com o objetivo de

orientar o pesquisador, ajudá-lo a acompanhar o depoimento e a lembrar-se das questões que devem ser levantadas, sem contudo servir de camisa de força, obrigando-se a obedecer á ordem cronológica ou impedindo que surjam assuntos e questões não contidas expressamente no roteiro. ( Alberti, 1990, p. 62 )

Mediante este roteiro os seguintes temas investigadores nortearam a realização da entrevista que se transformaram em capítulos da dissertação original: a) Panorama político-cultural e educacional na sociedade brasileira; b) a ( s ) dinâmica ( s ) ( conteúdos e procedimentos ) da aula de Educação Física do Colégio Pedro II, nos anos de 1930 à 1937: c) os valores que eram evidenciados nas aulas de Educação Física.

Isto nos possibilitou evidenciar as categorias a serem analisadas pelo cruzamento das análises dos documentos com a História Oral.

Neste artigo optou-se em apresentar os temas (b) e (c).

A(S) DINÂMICA(S) (CONTEÚDO E PROCEDIMENTOS) DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO COLÉGIO PEDRO II NOS ANOS DE 1930 A 1937.

 

É bem verdade que a escola, enquanto instituição social, sofre influências do processo de transformação da sociedade. A Educação Física, por ser uma disciplina curricular dessa instituição, não fica fora deste contexto.

A História da Educação Física no Brasil nos mostra que esta sempre esteve presa a propostas estrangeiras, num processo de invasão cultural que não deixava espaço para a evolução de uma Educação Física com características nitidamente brasileiras.

Isto fica claro quando se fala desta prática na escola. De acordo com Berenguer e Queiroz (1991) o que se verifica na ginástica desenvolvida no Colégio Pedro II, no período dos anos 20 e início dos anos 30, é uma nítida influência da chamada ginástica sueca, apesar de a ginástica francesa ter sido adotada como método de Educação Física oficial em 1921 no meio militar, e em 1931 no sistema de ensino secundário.

Está influência nórdica foi corroborada no cruzamento entre a História oficial e a evidência oral, através dos seguintes depoimentos:

". . . fazia ginástica, essa ginástica comum sueca [ . . . ], a gente aprendia e aquilo era um aprendizado da instrução militar". ( INF 6 )

" . . . ginástica sueca naquela época [ . . . ] era mais movimento de braços, cintura e pernas, agora uma coisa interessante é que fazia campeonato colegial e eles ensinavam a prática do esporte ". ( INF 7 )

No tocante à década de trinta, particularmente de 1930 a 1937, a Educação Física esteve calçada em uma prática da higiene corporal, visando formar homens e mulheres sadios, fortes e dispostos à ação. Na instituição escolar, principalmente no Colégio Pedro II, considerado "Colégio Padrão", essa prática era desenvolvida através de certos procedimentos, como por exemplo:

" Ah! Exame havia sempre, exame de saúde era periódico, era para todo mundo, ninguém escapava não. Naquele tempo o médico botava você pelado lá, tomava nota no fichário, a altura, peso, tudo direitinho, braço, envergadura, é, perguntava sobre a família, né, e tudo anotado ali". ( INF 6 )

Um fato marcante na dinâmica das aulas ministradas neste período, com relação à concepção militarista, é relatado pelos INF’s 7 e 4:

"Havia seleção natural, porque havia corrida, aquela história de revezamento, mensageiro para lá e para cá, então havia corridas de fundo, os melhores participavam."

" E tinha lutas, lutas, eu não sei se vou chamar de luta livre, e que aí o Estêvão comparecia, era o representante da turma junto com outro. [. . .] ás vezes na própria aula de Educação Física os instrutores faziam torneios do boxe e luta livre. Eles faziam, então o grupo mais forte, mais privilegiado na época é que lutava e nós íamos assistir."

Confirma-se assim que através dessas dinâmicas, tinha a Educação Física neste período um papel de colaboradora " no processo de seleção natural, eliminando os fracos e premiando os fortes " ( Ghiraldelli, 1989, p. 18 ), e visava como objetivo principal a eugenização da raça.

A Educação Física em conjunto com a organização escolar neste período era desenvolvida de maneira que a coragem, a vitalidade, o heroísmo e a disciplina exacerbada fossem seus objetivos principais.

Tudo isto tem sentido, pois, apoiados numa Educação Física militarista, esta prática no Colégio Pedro II tinha o intuito de vigiar e controlar os alunos, tanto que a disciplina era cobrada de forma rígida. Isto é evidenciado através do seguinte depoimento:

"... havia uma disciplina de controle, então você não estava sozinho as turmas eram diretamente controladas todo o tempo por esses inspetores, e era gente boa, eram homens sérios." ( INF 7 )

Segundo Foucault ( 1987 ) essas operações que permitem o controle minucioso sobre as manifestações do corpo. Impondo-lhe uma relação de docilidade e utilidade, são chamados de "disciplina". Esta disciplina, no Colégio Pedro II, era realizada através do controle sobre a atividade, exercida de acordo com uma codificação, um controle, um controle sobre o tempo, o espaço, os movimentos.

O controle, segundo Foucault ( 1987 ) é exercida sobre os elementos significativos do comportamento ou da linguagem do corpo, tanto que "a única cerimônia que realmente importa é a do exercício" ( p. 126).

 

Este minucioso controle sobre a atividade é evidenciado em uma das passagens da entrevista com o INF 7, quando ele diz:

"... olha [...] a parte disciplinar, tem um regulamento disciplinar do Exército, essa história [...] de formatura e mais disciplina [...] meu amigo, a disciplina do Pedro II, Internato, naquele tempo, eu acho que era muito mais séria do que a daqui ( Exército ). Acredite, é verdade, você não ia a um banheiro sem a chapa na mão."

OS VALORES EVIDENCIADOS, NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO COLÉGIO PEDRO II NOS ANOS DE 1930 A 1937.

 

O termo valor será abordado por nós neste trabalho com o sentido de valor social, entendido como

qualquer dado que tenha um conteúdo empírico acessível aos membros de algum grupo social e um significado em relação ao qual é ou pode vir a ser objeto de atividade e por isso considerado como sendo valor social (Becher, 1986, p. 1288).

O nacionalismo é um desses valores desenvolvidos através de algumas práticas. Estas práticas aconteciam no Colégio através dos hinos e das manifestações cívicas, como por exemplo a do dia 7 de setembro.

Alguns informantes evidenciam isto com clareza quando dizem:

" Nós desfilávamos na parada, o Colégio Pedro II todo, internato e externato, como o Colégio Militar também desfilava todinho ". (INF 4 )

Outro valor evidenciado nos depoimentos, é a questão da saúde, onde não interessava corpos belos, mas sim corpos fortes. Este ideário era desenvolvido através da concepção higienista, calcada em uma filosofia liberal onde a disciplina era realizada com o sentido de "aperfeiçoamento" para a produção de saúde para o trabalho.

A concepção higienista, sustentada por uma filosofia liberal, fica evidente através de alguns depoimentos, como por exemplo a do INF 1, quando diz que:

" A Educação Física, era cuidar da saúde, o objetivo era manter o sujeito em boas condições de saúde então ele fazia aquela ginástica toda pela manhã como um procedimento como o meio de preservar a saúde e melhorar a saúde, não era uma coisa do curso mas sim era uma coisa especial para fazer o cidadão ter sobre estado de saúde".

Entretanto, de acordo com a concepção liberal, esta construção da saúde escolar tinha uma preocupação maior, que era preparar o aluno para a força de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Considerando os pressupostos acima conclui-se que:

Os depoimentos apresentados pelos atores sociais que viveram o cotidiano do Colégio Pedro II no período de 1930 a 1937 nos revelam que há uma predominância de marcas convergentes entre essa evidência oral e a História Oficial, sobrepondo-se aos fatos obscuros, esquecidos ou não valorizados pela História Oficial. Não se verificou divergências entre estas duas fontes da pesquisa.

A convergência de informações fica marcante principalmente em relação ao item (b). A (s) dinâmica (s) ( conteúdos e procedimentos ) da aula de Educação Física - mostrando que a prática da Educação Física incorporava tanto o método Francês, este último tornando-se hegemônico, no decorrer dos anos, como método oficial da Educação Física Escolar.

Método este introduzido no meio escolar com o objetivo de difundir um ideário de regeneração da raça, no fortalecimento da saúde, na disciplina sustentados por uma prática militarista e por concepções higiênicas e eugênicas.

Também os valores evidenciados nas aulas de Educação Física apresentou uma predominância de pontos convergente entre a evidência oral e a História oficial, possibilitando-nos concluir que as aulas de Educação Física do Colégio Pedro II, como também as comemorações cívicas, os desfiles e os espetáculos esportivos, inculcavam determinados valores, hábitos, comportamentos e atitudes com um único objetivo: o de formar um novo homem brasileiro onde os princípios eugênicos e nacionalistas sobresaem em primeiro plano.

Neste sentido, recomendamos que os estudos na área da historiografia da Educação Física podem ser enriquecidos e aprofundados, através da História Oral, que permitiram analisar como esta prática se dá no cotidiano da instituição escolar, qual a sua influência na vida dos alunos e quais os valores por ela veiculados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERTI, V. (1990). História oral : a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.

ALVES, J. F. (1988). A invasão cultural norte-americana. São Paulo: Moderna.

BECKER, J. (1986). Valor, in Benedito Silva ( org.) Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.

BERENGUER, M. T. & QUEIROZ, E.L.B.M. (1991). Colégio Pedro II: primórdios da educação física no Brasil. Monografia apresentada à disciplina Evolução e Teoria da Educação Física. Rio de Janeiro: MEF/UGF.

BETTI, M. (1988). A educação física na escola brasileira de 1º e 2º graus, no período de 1930-1986: uma abordagem sociológica. Dissertação de mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo.

BOSI, E. (1994). Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras.

BRASIL. Ministério da Guerra. Decreto nº 14.784. Diário Oficial, 12 de abril de 1921.

CANTARINO FILHO, M. R. (1982). A educação física no Estado novo: História e doutrina.

CARDOSO, C. F. & BRIGNOLI, H. P. (1983). Os métodos da história. Rio de Janeiro: Graal.

CASTELLANI FILHO, L. (1991). Educação física no Brasil: história que não se conta. Campina: Papirus.

CHIZZOTTI, A. (1991). Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo : Cortez.

COELHO, A. Q. & COELHO, M. S. (1995). Educação física e história oral. Motus Corporis. Rio de Janeiro. 2(4): 41-50.

FOUCAULT, M. (1987). Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes.

___________. (1992). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: geral.

GABAGLIA, F. A. R. (1937). Anuário do Colégio Pedro II. Vol. VIII ( 1928-1934). Rio de Janeiro: Tipografia Misericórdia.

GHIRALDELLI, P. (1989). Educação física progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação física brasileira. São Paulo: Loyola.

GOELLNER, S. V. (1992). O método francês e a educação física no Brasil: da caserna á escola. (Tese de Mestrado). Porto Alegre: universidade Federal do Rio Grande do Sul.

HOGUETTE, T. M. F. (1992). Metodologia qualitativas na sociologia. Petrópolis: Vozes.

LUCENA, R. F. (1994). Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da educação física escolar brasileira. Vitória: UFES - Centro de Educação Física e Desportos.

LUDKE, M. & ANDRÉ, M. E. D.A. (1986) Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: E. P.U.

MACEDO, J. M. (1862). Subsídios para a história do Colégio Pedro II: Imperial Colégio Pedro II. In: GABAGLIA, F. A. R. (org.) Anuário do Colégio Pedro II vol. VIII ( 1928-1934 ). Rio de Janeiro: Tipografia Misericórdia.

MARINHO, I. P. & INNECO, L. (1938). O Colégio Pedro II cem anos depois. Rio de Janeiro: Villas Boas e Cia.

___________ (1980). Sistemas e métodos da educação física no Brasil. São Paulo: Cia Brasil.

OLIVEIRA, V. M. (1985). Educação física humanista. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.

__________. (1994). Pensamento pedagógico e produção histórica em educação física. In: COSTA, V.L.M. & VOTRE, S. (org.), Perfil do mestrado em Educação Física da Universidade Gama Filho. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho.

OLIVEIRA, V. R. & BERENGUER, M. T. ( 1995). A educação física escolar no município do Rio de Janeiro nos anos 20. Brasília: CNPQ.

PAIVA, F. (1994). Uma introdução teórica metodológica à pesquisa histórica em educação física. In: ROMERO, E. & FADE, J. C. (org.), Ensaios: educação física e esportes. Vol. 2. Vitória: CEFD/UFES.

RIBEIRO, M. L. S. (1993). História da educação brasileira: a organização escolar. Campinas: Editores Associados.

THOMPSON, P. (1992). A voz do passado - história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Um grito de humanismo: na tua face - todos diferentes, todos bonitos

Antes de mais, gostaria de cumprimentar a Comissão Organizadora deste Congresso que , para além da necessária e imprescindível visão dos especialistas da área do Desporto, integrou outras abordagens diferentes, tal como o atesta esta secção em que me integro, da "Língua, Literatura e Desporto".

Tal dinâmica revela uma preocupação ecléctica, possibilitando uma visão abrangente do tema em foco - Desporto e Humanismo como Chave do Futuro -, o que contribuirá para um desejável intercâmbio de experiências e saberes diversificados e certamente para um maior enriquecimento de todos os participantes.

Quando gisava algumas ideias que pretendo partilhar convosco, numa breve reflexão, enquanto estudiosa da Literatura, veio-me, de imediato, à ideia, a máxima de Juvenal "Mens Sana in Corpore Sano" , subjacente à qual está implícita a importância da prática desportiva como meio para alcançar não só um corpo são mas também uma mente sã.

No entanto, chamo a atenção para interpretações perigosamente redutoras desta máxima , tais como a de que a saúde do corpo é condição essencial e exclusiva para a saúde do espírito. Os defensores dessa perspectiva excluiriam, provavelmente, os indivíduos comummente chamados deficientes do grupo dos que poderiam, através do desporto, alcançar essa sanidade mental, bem-estar psicológico ou Felicidade.

Felizmente que, ao longo da História, as mentalidades de tipo segregacionista se vão alterando, notando-se uma cada vez maior sensibilidade, no sentido da integração social e realização pessoal destes indivíduos normalmente marginalizados, sendo-lhes, actualmente, reconhecido não só a necessidade como o direito de praticarem desporto.

Tal como Mario Aguilar Arévalo preconiza, uma actividade desportiva, orientada correctamente deve ter presentes as componentes recreativa, educativa e sanitária, permitindo aos seus praticantes educar a vontade, as emoções e desenvolver as qualidades morais e intelectuais dos indivíduos, numa perspectiva humanista . Ora, essa dimensão humanista assume sentido, por maioria de razão, no caso dos deficientes, para quem o desporto é um excelente meio de realização pessoal e social, podendo mesmo ser pertinente, nos dias de hoje, uma releitura mais explícita e abrangente do pensamento expresso por Juvenal e que eu formularia nos seguintes termos: "Mens sana in corpore in/sano".

Na viragem do século, a sensibilidade perante a problemática da diferença dos seres humanos é motivo de reflexão por parte dos mais variados quadrantes do Saber e sensibilidades artísticas, sendo na área da Literatura um bom exemplo disso, o romance português - Na Tua Face - publicado em 1993 pelo consagrado escritor e humanista Vergílio Ferreira.

Desta obra literária, destacarei uma personagem secundária, o jovem Serpa, deficiente motor a quem deram a alcunha de "sapo", estudante de Direito e que se integrará, a dado momento, numas provas desportivas para deficientes, mais concretamente uma corrida de cadeira de rodas. Ao evento assistem o amigo Luc, a sua irmã Luz que fotografa os atletas e o seu pai, o narrador que descreve o episódio.

Começarei por citar, precisamente, alguns excertos mais significativos dessa passagem considerada por Maria Alzira Seixo como uma "das sequências trágico-grotescas mais conseguidas de toda a obra de Vergílio Ferreira" .

"O Serpa sapo era um tronco sem pernas, ou só com dois cotos curtíssimos assente na cadeira de rodas e parecia-me alegre por cima desse tronco. (...) Veio então um mestre de cerimónia, o Sapo largou logo para a linha de partida e a Luz foi atrás dele com a máquina fotográfica. A prova eram duas voltas, todas as caranguejolas alinhadas, um momento de suspensão em toda a assistência, um tiro seco dera o sinal. E imediatamente todas as cadeiras de rodas romperam em aceleração. Serpa adiantou-se logo, empurrando as rodas a golpes bruscos dos braços musculados. Lucrécio disse-lhe força, Serpa, e ele olhou-nos rapidamente com um clarão de sorriso, desapareceu logo. E eu fui olhando os outros, corredores sem pernas, ou de pernas moles bamboleantes, ou de pernas com armações metálicas, ou com uma perna só. Serpa ia já bastante adiantado. Víamos-lhes as costas de encontros largos, Luzia andava pelo circuito a fotografar algum motivo especial. Eram duas voltas e sapo tornou a passar, Luc voltou a dizer-lhe força, aí, que já ganhaste, mas ele nem nos olhou, todo vergado de esforço, o pescoço taurino vermelho ao sol, Foi um triunfo espectacular, Lucrécio fez-lhe uma grande festa para ampliar a festa dele, foste bestial, pá, e o tronco sem pernas do Serpa ria por cima com uma boca enorme de dentes.

Nesta descrição da obra, em que as deficiências dos atletas não são dissimuladas mas antes descritas e evidenciadas, sem pudor , poder-se-á verificar, com efeito, uma visão deliberadamente grotesca destes seres humanos, dos quais se evidencia este jovem universitário que, apesar de tudo, se afirma superiormente, triunfando, feliz, porque vence a prova.

É em Serpa que se concentram os semas duma animalidade impressionante, descomplexadamente realçada, nomeadamente através da alcunha "sapo", do "pescoço taurino vermelho" - traço caracterológico expressivo e sinedóquico da força bestial que este ser humano/animal concentra. Igualmente a ausência deliberada de referências à cabeça, faz sobressair a desproporção ou disformidade deste corpo imperfeito, sem membros inferiores mas, apesar de tudo com um tronco funcional, o qual é valorizado fisicamente, pelo seu vigor atlético mas também psicologicamente, já que ele reflecte, através dessa "boca enorme de dentes", a alegria da vitória.

Nesta investida de si contra os "outros" , há os seus parceiros, iguais e adversários da prova de competição, cuja denominação sinedóquica "caranguejolas" reforça a animalidade do grupo, no qual Serpa se integra e se demarca, através da vitória pessoal, fruto de um treino persistente. E há também os "outros" que é preciso enfrentar - um público no qual se integram os seres "normais", a maior parte das vezes, ausente das provas desportivas para deficientes, verificando-se, paradigmaticamente, neste caso, quão importante é a presença e incentivo dos amigos.

Moura e Castro e Rui Garcia apresentam quatro razões para a adesão do público aos acontecimentos desportivos - a emoção, a identificação, o valor estético e a performance - e que relativamente aos atletas deficientes não funcionam como para os atletas ditos "normais".

Deter-me-ei na estética, apontada por estes especialistas da Educação Especial como um dos factores que move o público a aderir ao desporto, a qual, se perspectivada pela via do Belo convencional, seria inexistente , para a esmagadora maioria dos que assistem a uma exibição desportiva realizada por deficientes, sendo antes, experimentado uma espécie de sentimento de rejeição face ao exercício físico desenvolvido por este tipo de atletas. No entanto, e tal como os estudiosos citados referem "se entendermos a estética tal como faz Hegel, pela transcendência da forma, isto é, pela revelação do SER, o desporto de atletas deficientes poderá ser um espectáculo esteticamente tão conseguido como qualquer outro."

No excerto analisado da obra de Vergílio Ferreira, a visão dos corpos deformados, imperfeitos, mutilados, enfim diferentes, que se oferecem corajosa e orgulhosamente, em espectáculo desportivo, à apreciação dos outros, dentre os quais o narrador com uma sensibilidade muito própria, parece-me ser acompanhada por essa "transcendência da forma", em que a beleza interior de Serpa Sapo irradia em toda a sua pujança, numa demonstração da sua enorme força física e psicológica, enfim da sua Beleza.

A este propósito, será pertinente não esquecer a postura do próprio atleta deficiente, o qual, segundo o estudo de Ana Varela, gosta de ser conhecido pelas suas características individuais e pelo "nível de desenvolvimento que as suas capacidades atingiram através do treino e não pela sua aparência física ou beleza do movimento."

Noutra sequência da obra Na Tua Face, o narador gera uma curiosa interpenetração de tempos e personagens, colocando no mesmo contexto da prestação das provas desportivas, o Serpa Sapo e os seus adversários de competição cujos nomes deliberadamente coincidem com os de consagrados heróis gregos, verificando-se que é Serpa quem os vence, apesar das suas limitações.

"Então Serpa largou também numa multiplicação vertiginosa dos movimentos, atirando o cu a uns metros, indo apanhá-lo com as mãos e largando-o logo atrás. Ou fazendo pernas dos braços e movendo-se rapidissimo de cu no ar. E na sua rapidez eu já nem distinguia o que era o tronco e os braços como no trémulo de certos quadros futuristas. Ajax corria em flecha. Ulisses em cima dele, mas o Serpa não os largava e não

se deixava distanciar com o Arquíloco já lá para trás. E foi quando Ulisses se pôs a chorar indecentemente pela Atena e ela veio e rasteirou de um modo infame o Ajax que afocinhou em cheio na bosta de boi. Serpa, muito esperto, aproveitou a confusão que se fez e acelerou ainda mais o ritmo vertiginoso do andamento. "

Esta citação enquadra toda uma descrição na qual se verifica uma revisitação não nostálgica mas antes irónica do passado, neste caso o passado mitológico, estratégia que se identifica com uma das características do Pós-Modernismo, analisado por Linda Hutcheon na sua obra Poética do Pós-Modernismo.

Para além de ironia, podemos ver uma intenção paródica, através desta visão demasiado humana, mesquinha e mesmo pouco heróica das personagens mitológicas. Aqui, elas são desmistificadas, através da situação subversiva engendrada pelo narrador que faz deste ser imperfeito - o Serpa sapo - o vencedor indiscutível que triunfa sobre os heróis consagrados, transformando-o no novo herói.

A própria linguagem que congrega registos de língua distintos, desde o nível cuidado ao calão, muito contribui também para esse contexto paródico em que se misturam e combatem, corpo a corpo, num desafio presentificado pela imaginação do narrador, valores como a fraqueza e a força, a mesquinhez e a inteligência, a humanidade/animalidade e a divindade, fazendo inverter situações e conceitos normalmente inabaláveis.

Maria Alzira Seixo, referindo a característica vergiliana da "viagem no tempo", vê nesta corrida um traço notório do Pós-Modernismo: "Mesmo a corrida, percurso específico do espaço, vai ser homologada à sequência da Ilíada, num jeito de homologação passado-presente muito pós-moderno"

Não posso deixar de associar à mensagem humanista de Vergílio Ferreira esta sua constante preocupação em valorizar o que socialmente é considerado "marginal" ou "excêntrico", tendo como foco o Homem, neste caso, o Homem diferente mas, apesar de tudo, igual aos Outros, na sua diferença.- "Essa afirmação da identidade por meio da diferença e da especificidade é uma constante no pensamento pós-moderno".

Parece-me verificar-se na obra em estudo um movimento de descentralização de que Linda Hutcheon fala, no qual as "margens" ganham importância em detrimento do "centro", segundo uma concepção de cultura já não homogénea mas antes heterogénea e descentralizada.

Esta concepção da cultura heterogénea está presente em Vergílio Ferreira, autor humanista que, fazendo jus ao atributo, afirma uma proclamada abertura à pluralidade e revela na sua obra que pensa tudo a partir do Homem (diferente mas igual), atribuindo-lhe um protagonismo relevante.

Trarei à colação o interessante estudo de Beatriz Berrini que na sua análise da utilização do pronome de 1ª pessoa na ficção virgiliana, a propósito desse narrador que reiteradamente utiliza o "eu" , conclui que progressivamente, na obra deste autor, o questionamento da existência de Deus, se vai esbatendo, sendo o homem colocado no centro do universo e considerado como o ser perfeito porque nele inserido.

Semelhante ao Verbo Divino, que trará aos Homens a Redenção, assim também se pretende o Verbo deste enunciador- Homem- que, através do "eu" , assume o seu discurso de Libertação, tendo como interlocutores a multidão de aleijados a quem pretende salvar, através desse grito irreprimível, proclamação de uma Verdade outra.

"E ele (grito) reboou de novo até aos confins do Universo e houve vozes em todo ele, quem me chama? quem nos chama? E eu disse sou eu, vinde. Trago-vos a mensagem da vossa redenção, do vosso lugar na vida, onde não tínheis lugar nenhum, da verdade do vosso horror que é a da Natureza inteira, da beleza que é vossa e é igual à outra que já não existe, (...) Era uma multidão de aleijados, só com o tronco como o Serpa sapo, de caras disformes de aleijões, cegos, mongolóides. (...)

Acabou o tempo da beleza raquítica e pindérica, da harmonia pirosa convencionada como tirar o chapéu que já ninguém usa, da expropriação da vossa ontologia, da marginalização da vossa verdade natural, da afirmação exclusivista da luz, " .

Sim, acabou o tempo da afirmação exclusivista da luz, o que era trevas, obscurecido e marginalizado através duma segregação arbitrária , passa a ser iluminado, e revisto, por via deste grito humanitário, que vê na diferença não um motivo de estigmatização mas antes uma boa razão para aceitar a Natureza tal como ela é.

Se é certo, tal como Maria Alzira Seixo afrma, que "a experiência da negatividade da criação e da natureza" em Vergílio Ferreira é feita através de uma "indiferenciação absoluta" das categorias do positivo e negativo, parece que, para que a abolição de um sistema maniqueísta se verifique, perpassa no discurso do narrador não só uma visão abrangente da realidade mas também uma relevância do negativo que ela encerra:"Hoje é o tempo da treva, do disforme, do ódio que gera a disformidade para a haver quando a não há, da glorificação da sordidez e do horror"

Como se pode constatar, os semas do anormal, do horroroso, do monstruoso proliferam na obra, não só em Serpa mas igualmente noutras personagens tais como os pedintes pelicanos, os filhos deficientes de Bárbara e da amiga de Ângela.

A atracção pelo Belo-Horrível, tópico patente desde o Romantismo, também se manifesta recorrentemente em situações vividas pelas personagens ou pelo narrador. Assim, este, que é médico e caricaturista, vê, a dado momento, fragmentariamente, o filho Luc, metamorfoseado em monstro e exacerba os traços disformes do rosto de sua mulher Ângela, inchado por uma comezinha dor de dentes, tal como se de uma caricatura se tratasse.

A bela e perfeita Ângela, cujo nome e personalidade se enquadram no topos do divino é exemplo paradigmático da temática vergiliana da degradação inevitável do corpo, perdendo progressivamente a visão até atingir a cegueira total.

Também Luzia, a filha que o narrador objectivamente acha feia, é sintomaticamente associada à santa do mesmo nome, cuja descrição incide na imagem horrenda da mártir, privada de seus olhos e exibindo-os numa bandeja, tal como se fossem ovos estrelados.

Luz, a fotógrafa que se sente fascinada por Serpa, revelará um gosto artístico pela temática da distorção, nomeadamente na exposição da sua autoria intitulada "A Carantonha". Aí se regista uma impressionante evolução da deformação de rostos humanos, atingindo um paroxismo de horror, sendo Ângela, sua mãe, a estudiosa da Antiguidade Clássica quem relaciona tal opção artística com esse ancestral gosto dos Antigos pelo horrível:"O gosto do horrível, os antigos sabiam-no para o exorcismar"

Igualmente paradigmático em Vergílio Ferreira é esse regresso à infância, neste caso, à da filha do narrador, o qual rememora um episódio em que Luz, confrontada com o espelho, horrorizava a cara nele. Bem elucidativas dessa atracção pelo horror como forma de se sentir um ser normal, são as considerações do narrador sobre esse acto voluntário mas momentâneo da deformação de uma imagem: "Criar o disforme como um limite e poder recuar dele" e "Fingir o horror para o poder dominar e ser de novo um ser normal" Mas, se aqui se trata de uma situação reversível, lúdica ou artística, outras há, que, do ponto de vista humano não o são, e que, tantas vezes, são agravadas por gestos de segregação por parte do grupo social dominante.

Lerita Coleman , reflectindo sobre a relatividade dos estigmas, já que eles podem variar de sociedade para sociedade e de época para época, considera as deficiências físicas como aqueles estigmas que são mais severamente punidos, porque não susceptíveis de serem alterados ou disfarçados.

Perante deficiências físicas que eventualmente podem chocar, mas não as pretendendo disfarçar, o próprio narrador que já demonstrou valorizar a heterogeneidade será ele próprio, também momentaneamente, tentado a reagir segundo as concepções estéticas valorizadas socialmente, ainda que essa não seja a sua postura definitiva, situação patente no episódio dos gémeos pedintes, "homens-pelicanos", vítimas de bócio - "Mas a natureza deu-lhe na bolha de fazer homens por programa que não incluía os sacos e eu próprio fui no embrulho de achar aquilo feio. Nada é feio! E desatei aos berros para a praça para a cidade. Tudo é belo, tudo rebenta de verdade pelas costuras! " .

Contrariamente ao que refere Coleman a propósito do fenómeno de estigmatização no qual se verifica que os indivíduos que adoptam posturas como a fuga e a rejeição social tratam o ser estigmatizado como se ele fosse invisível, inexistente ou morto, Vergílio Ferreira chama a atenção precisamente para a existência deste ser.

Lançando um grito humanista, certamente incómodo para determinadas mentes submissas a convenções e preconceitos, ele institui uma nova visão do Homem na sua diferença - "Todos Diferentes, Todos Bonitos ".

-------------------

1  Mario Aguilar Arévalo, "Deporte y Humanismo", Revista Electrónica del Movimiento Humanista, nº 11, septiembre 1997

2  Maria Alzira Seixo, "Vergílio Ferreira, os Modernos, os Pós-Modernos e a Questão das Dominantes", Colóquio Letras, nº 134, Outubro-Dezembro de 1994, p. 125

3  Vergílio Ferreira, Na Tua Face, Lisboa, Bertrand Editora, 1993, pp. 43-44

4  J.A.Moura e Castro e Rui Garcia, "O Desporto, a Performance e a Estética do Corpo Diferente", comunicação apresentada no V Congresso de Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, Maputo, Abril de 1997 (no prelo)

5 idem

6  Ana Varela, "Desporto para as Pessoas com Deficiência: Expressão Distinta do Desporto", Eduacação Especial e Reabilitação", vol. 1, nº 5-6, Junho/Dezembro de 1991

7  Maria Alzira Seixo, op. cit. , p. 125

8  Vergílio Ferreira, op. cit. , pp. 83-84

9  Linda Hutcheon, Poética do Pós-Modernismo: História, Teoria, Ficção,Rio de Janeiro, Imago Editora, 1988, p. 86

10  cf Linda Hutcheon, op. cit. , p. 29 -

11  Beatriz Berrini, "Presença e Significação do Pronome de 1ª Pessoa", Vergílio Ferreira: Cinquenta Anos de Vida Literária - Actas do Colóquio Inter-disciplinar, Fundação Engenheiro António de Almeida, pp.99-100

12 Vergílio Ferreira, op. cit. , pp. 83-84

13 idem , p. 84

14  V.Ferreira, op. cit. , p. 209

15 idem, p. 209

16 Lerita M.Coleman, "Stigma", The disability Studies Reader, Routledge, 1977

17 Vergílio Ferreira, op. cit. , pp, 80-81